Open G stemming gitaar


Embed: 

Er wordt laten zien hoe je een gitaar in de open G stemming kan stemmen. Daarna worden voorbeelden gegeven, aan de hand van enkele nummers van de Rolling Stones, hoe deze stemming gebruikt kan worden en hoe die het gitaargeluid verandert.

1
2
3
4
5

Share |