Gitaar

Open G stemming gitaar

Watch this video!

Er wordt laten zien hoe je een gitaar in de open G stemming kan stemmen. Daarna worden voorbeelden gegeven, aan de hand van enkele nummers van de Rolling Stones, hoe deze stemming gebruikt kan worden en hoe die het gitaargeluid verandert.

Hoe heten de onderdelen van een gitaar?

Watch this video!

Voor je naar je eerste gitaarles gaat, eerst nog even kijken hoe de onderdelen van een gitaar ook al weer heten.
Inhoud syndiceren