Rolling Stones

Open G stemming gitaar

Watch this video!

Er wordt laten zien hoe je een gitaar in de open G stemming kan stemmen. Daarna worden voorbeelden gegeven, aan de hand van enkele nummers van de Rolling Stones, hoe deze stemming gebruikt kan worden en hoe die het gitaargeluid verandert.

Inhoud syndiceren